Uit die hoof se pen

 

Jaartema: “Een lewe, leef dit”. / “One life, live it”.                                                                      

Joh 10:10 “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed”.

John 10:10 " I came that they may have and enjoy life, and have it in abundance (to           the full, till it overflows”).  

 

By geleentheid lees ek op ‘n kalender die volgende aanhaling wat later ‘n groot impak in my lewe gemaak het: “Leef jy, of bestaan jy?” Dit is ‘n retoriese vraag wat jou uitdaag om anders te dink, en anders te leef. Leef ons te midde van al die uitdagings in ons lewe – het ons die kuns vervolmaak om die lewensdans te dans, of is ons net besig om te oorleef? Jesus wil vir ons oorvloed lewe gee.

 

"What does it mean when Jesus promised an abundant life?"


The word “abundant” in the Greek is perisson, meaning “exceedingly, very highly, beyond measure, more, superfluous, a quantity so abundant as to be considerably more than what one would expect or anticipate.” He comes to give, not to get. He comes that people may have life in Him that is meaningful, purposeful, joyful, and eternal.

 

Kortliks beteken dit dat God droom dat ons ‘n lewe ver beter as ons begrip of gedagtes sal hê. ‘n Lewe wat so mooi in 1 Korinthiërs 2:9 beskryf word. ‘n Lewe wat geen oog nog gesien het, wat geen oor nog gehoor het nie, en wat geen gedagte nog kon bedink het nie.

 

As partners (the staff and parents) we want to stir up a process of learning, practicing, and maturing, as well as failing, recovering, adjusting, enduring, and overcoming so that our children can live the life and continue to grow to their potential.

Mag ons hoopvol lewe met ‘n verwagting …                                                                                                                                        

Mnr. T.E. Krüger

Skoolhoof 

                                      Theo Kruger