Geskiedenis van die skool.

Laerskool-Laeveld-1984Laerskool Laeveld in 1982 Laerskool-Laeveld-Personeel-19821982 Personeel

 

Die skool open op 5 Januarie 1982 met Mnr. G.F. Botes, ‘n afgetrede skoolhoof as eerste waarnemende hoof.  Leerlinge  vanaf Laerskool Nelspruit en Laerskool Bergland word ingeskryf.  Daar word begin met slegs die Junior Afdeling omdat al die klaslokale nog nie voltooi was nie.  Die eerste 9 personeellede word vanaf Laerskool Nelspruit en Laerskool Bergland hiernatoe gesekondeer.  Aan die begin van die tweede termyn word die eerste gr. 4 tot 7 leerlinge toegelaat en word ‘n verdere nege personeellede vanaf bogenoemde skole hierheen gesekondeer.  Die amptelike naam, Laerskool Laeveld en leuse: Ken Hom en Leef word in 1983 goedgekeur.Mnr. D.A. Barnard aanvaar diens as eerste permanente hoof vanaf die derde termyn in 1982.  Omdat alle fondse vir terrein en sportgronde bevries word deur die TOD (Onderwysdepartement)  het die destydse skoolkomitee besluit om self met die terreinontwikkeling voort te gaan.  In November 1982 is ‘n begin gemaak met die eerste uitgrawings vir die aanlê van ‘n rugbyveld en atletiekbaan.  Die hele sportkompleks is gefinansier deur fondse wat vanaf ouers bekom is.  Ons het huidig twee rugbyvelde, ‘n junior rugbyveld, 'n atletiekbaan, ‘n turf krieketblad met 3 krieketnette, ‘n sementpawiljoen met 30 meter onder dak, vier netbal/tennisbane gekombineerd, spreiligte en ‘n groot ontvangslokaal met ‘n grasdak.  Die huidige hoof is Mnr. T.E. Krüger en die skool se leerlingtal het vanaf 553 leerlinge in 1982 gegroei tot oor 'n 1 000 leerlinge tans.

 

The school opened on 5 January 1982 with Mr. G.F. Botes, a retired headmaster, as acting principal.  Pupils from Laerskool Nelspruit and Laerskool Bergland were enrolled.  Only the Junior Department was in operation because the other classrooms had not been completed.

 

The first 9 staff members were seconded from Laerskool Nelspruit and Laerskool Bergland.  At the start of the second term, the first grd 4 – 7 pupils were enrolled and a further 9 members of staff were seconded.

 

The official name Laerskool Laeveld and the slogan: Ken Hom en Leef was approved in 1983.  Mr. D.A. Barnard was the first permanent head master from the third term in 1982.  Because the Transvaal Education Department (TED) froze all funds for developing of sport grounds the then school committee decided to go ahead with the developing of the terrain in 1982.  a Start was made with the rugby field and athletic track.  The whole sport complex was financed by parents.

 

Currently we have two rugby fields, an athletic track, a cricket pitch with three cricket nets, a sement pavilion with 30 meters under cover, 4 netball / tennis courts combined, spotlights and a large grass roofed reception area. We also have a neat ablution facility for the sport field.

 

The present headmaster is Mr.T.E. Krüger and the scholars increased from 553 in 1982 to over 1 000 learners.

   
Laerskool-Laeveld-1997Laerskool Laeveld in 1997 Laerskool-Laeveld-Personeel-19841984 Personeel