“Om deel te neem is goed, om dit te geniet is beter, om ’n wenner te wees is die heel beste!”

Hierdie sportkode van Laerskool Laeveld simboliseer die skool se erns rondom sport.  Ons erken die feit dat massa deelname en gespesialiseerde afrigting ‘n balans moet handhaaf ter ontwikkeling van beide leerder en skool.  Ons verstaan die feit dat Laerskool kinders nie “klein grootmense” is nie en dat hulle op ’n gekontroleerde en gebalanseerde wyse aan sport blootgestel moet word.  Deelname aan sport, veral spansport is van onskatbare waarde.  Hier leer ons ons kinders die waardes van:

 

 • Samespel en reëls van die spel
 • Emosionele aanvaarding van wen en verloor
 • Eerbied en respek teenoor mede-spelers, opponente, afrigters en skeidsregters.
 • Die bewuswording van sy of haar eie liggaam saam met beperkings en potensiaal.

Ons afrigters is van hoogstaande gehalte en bly gedurig op hoogte van die nuutste afrigtingsmetodes deur middel van kursusse en klinieke.  Ons het ‘n trotse afrigtingskorps wat nie skroom om Laerskool Laeveld die beste sportskool in die Laeveld te maak nie.  Verskeie van ons afrigters en personeel dien ook op plaaslike en provinsiale sportliggame en verseker so dat Laerskool Laeveld altyd op hoogte is van verskeie sportgebeure.

 


Die volgende sportsoorte word aangebied.

 

 1. Atletiek
 2. Rugby
 3. Netbal
 4. Hokkie
 5. Tennis
 6. Krieket
 7. Landloop
 8. Skaak