Mediaprefekte  
 
Hulle word gekies op grond van leierskap,  goeie organisasie vermoë, hardwerkend en goeie gaardheid.Daar word twaalf Mediaprefekte uit die Graad 7 klasse gekies, een Hoofleier en een Onderhoofleier en tien prefekte. Aan die begin van elke jaar vind daar ‘n opleiding plaas wat hulle instaat stel om die Mediasentrum te kan gebruik. 
Met die opleiding het hulle die vaardigheid om naslaanwerk te doen wat vir hulle van groot waarde sal wees in die toekoms.  Hulle is daaglik in die Mediasentrum om leerlinge te help om boeke uit te neem en naslaanwerke te doen.  Hulle verleen ook hulp aan die onderwysers wat betref die soek van nodige bronne wat hulle in die klasse gebruik. Dit is ‘n groot verantwoordelikheid. 
 
                                        media