Laerskool Laeveld Diensraad: Beleid
 
Die Dienspan word aangewys deur die Senior  Fase se Departementshoofde tesame  met geselekteerde manspersoneel wat die meeste met die span werk.
 
Die Diensspan word aangewys op grond van die volgende eienskappe:
• Betrokkenheid
• Getrouheid
• Bereidwilligheid
• Stiptheid
• Hardwerkend
• Menseverhoudings
• Verantwoordelikheid
• Respek
• Opofferende optrede
• Beskikbaarheid
• Goeie Ambassedeur
• Leierskaps potensiaal

Diensraad / Service Council 

Dit is nie selfsugtig om God se droom vir jou lewe uit te leef nie. Dit is uiters noodsaaklik is dat elke kind sy/haar Godgegewe lewensdoel sal ontdek, ontwikkel en sal uitleef.Dit is eenvoudig nie moontlik om die volheid van dit wat God vir jou in gedagte het te beleef, buite die raamwerk van sy wil (of droom) vir jou lewe nie. Die kind wat God se wil vir sy/haar lewe ken en uitleef – dit is dié kind wat waarlik leef! 

 

       diens