DSC 0078 1  DSC 0273 1

 

ATKV REDENAARS

 

Met trots kan ons sê dat ons leerlinge elke jaar die geleentheid kry om deel te neem aan skool-redenaarskompetisies en die nasionale ATKV-redenaars.Die ATKV Redenaarskompetisie is 'n nasionale kompetisie, wat deur die ATKV uitgeskryf is.  Die missie van die kompetisie is om Afrikaans in sy totaliteit, met al sy variante, te bevorder en om aan die jeug 'n geleentheid tot taalvaardigheidsontwikkeling te gee.  Die ATKV se doelwit is o.a. om logies kreatiewe denke te ontwikkel, eie menings en argumente te formuleer en om met selfvertroue ander mense tot hulle standpunt oor te haal.  Met die nasionale ATKV  deelname het ons leerlinge al uitstekend gevaar.  Verskeie sprekers het al deurgedring na die half-eindrondte en het ons ook ‘n leerling gehad wat gevorder het tot in die finale rondte.

 

SKOOL-REDENAARS

 

Skool-redenaarskompetisies vanaf graad 2-7 word gehou tydens ‘n aandgeleentheid of in skooltyd waar ‘n graad wenner aangewys word.  Omdat ons skool poog om Afrikaans in sy totaliteit te bevorder, gee ons die leerlinge die geleentheid om hulle taalvaardigheid op so ‘n wyse te ontwikkel.  Die leerlinge leer om logies en kreatief te dink en leer ook om te ontleed en sintiseer.

 

Uiteindelik sal die leerlinge kan redeneer en sy eie mening gee; sy eie argumente kan formuleer.   Ons help die leerlinge om met selfvertroue te praat en om ander te oortuig van hulle standpunt.  Hierdie is ‘n vaardigheid wat ons graag goed wil ontwikkel.  Ons maak van Laerskool Laeveld-sprekers leiers wat hulle sê kan sê!

 DSC 0277 1  DSC 0082 1