mus1 mus2

Musiek is die buffer teen die geraas van stilte in ons koppe!

Laerskool Laeveld het inderdaad op 11 April 2011 ‘n spliksplinternuwe buffer gekry -

OUR OWN MUSIC CENTRE!!

ONS EIE MUSIEKSENTRUM!!

‘n Splinternuwe gebou is opgerig en volledig toegerus.  And as Mary Kay Ash said,

Most people live and die with their music still unplayed. They never dare to try.”

Don’t be one of those!   Huidiglik is daar twee musiekonderwyseresse wat die volgende bied:

Me Michelle Nel:  082 816 7221

Klavier/Piano

Klawerbord/Keyboard

Kitaar/Guitar

Blokfluit/Recorder

Teorie/Theory

Bogenoemde lesse word by Laerskool Laeveld aangebied, smiddae na skool.  Kinders so jonk as 5 jaar tot en met volwassenes kan baat vind by hierdie lesse.

Alle klavier- en klawerbordlesse word individueel aangebied.  Kitaar-, blokfluit- en teorielesse word in groepsklasse aangebied.  Elke les duur ‘n halfuur en geskied op ‘n weeklikse basis. Die maandelikse fooi vir Me Nel se lesse beloop R300,00.  Dit sluit alle afskrifte van praktiese sowel as teoretiese werk in. The students enjoy this stimulation immensely and anybody is welcome to have a look during lesson time.

Me Lynette Behrens:  079 898 2312

Kitaar/Guitar

Bogenoemde lesse word by Laerskool Laeveld aangebied, Dinsdagmiddae na skool.  The guitar lessons are given in group sessions with 5 students per group.  Therefore a child’s self-image gets stronger, and he/she feels empowered.  My motto is to teach them a popular song every week, so that they can have a file full of music after a year’s lessons.

Die maandelikse fooi vir Me. Behrens se lesse beloop R200,00, betaalbaar op die 1ste Dinsdag van die maand.

In keeping with our motto, Johann Sebastian Bach said a true thing:

“The aim and final end of all music should be none other than the glory of God and the refreshment of the soul.”