Laerskool Laeveld het ‘n baie aktiewe lewendige CSV beweging.  Ons kom Woensdae tydens tweede pouse bymekaar vanaf 10:20 - 11:45.

 

Tydens kringtye word daar gepoog om die volgende doelstellings te bereik:

 

  • Christelike waardes tot stand te bring.
  • Liefde vir God en Sy Woord te kweek.
  • Bemoeienis te maak met elke kind en te identifiseer met hul geestelike en emosionele kwessies.
  • Interaksie en samehorigheidsgevoel tussen groepe te bewerkstellig.
  • Liefde te demonstreer en naasteliefde uit te leef.
  • Moontlike beplande aktiwiteite in die vooruitsig.
  • Groepsaktiwiteite - kampe - inslaapaande en uitreiksies.
  • Verskeidenheid van programme word aangebied naamlik bybelstudie in kringe, samesang, speletjies en vele meer.


Ouers, predikante en vriende van ons skool tree op as kringleiers. In die kleiner kringe word baie meer leiding gegee op geestelike gebied.  Elke jaar het ons ‘n gemeenskapsprojek. So het ons al kinderhuise, kindersorg, die kanker-vereniging, kreupelsorg en die baba afdeling van Rob Ferreira hospitaal as projekte gehad.  Vir ons Engelse leerders het ons ‘n groep sendelinge elke week. Hulle behandel ‘n teksvers en bou ‘n oulike les daarom. Daar is gewoonlik ongeveer 150 leerders wat dit bywoon.


Vergadertyd: Woensdae 07:30 - 08:15

 

By Laerskool Laeveld is ons Christenskap ons trots en die spil waarom ons skool draai, daarom is almal wat vir Jesus lief is, baie welkom! Ons leuse is dan ook MAAK JESUS KONING!!

 

DSC 0618 DSC 0639 DSC 0648