Die volgende aktiwiteite word op kulturele gebied by ons skool aangebied:
  • Senior koor
  • Junior koor
  • Redenaars
  • Voortrekkers (Ouers bied aan)
  • CSV
  • Eisteddfod
  • Revue

Musieksentrum:  Klavier, blokfluit en kitaar lesse.

Hierdie aktiwiteite word sodanig gekoördineer dat daar weinig of geen oorvleueling met o.a. sport is nie, sodat alle leerlinge die geleentheid kan kry om daaraan deel te neem.  Dit vind meestal reg deur die jaar plaas.

The following activities are presented on cultural level by our school.

Senior Choir
Junior Choir
Debate
Voortrekkers
C.S.V.
Eisteddfod
Revue
Music Centre

These activities are coordinated so that there is no interference with sport so that pupils can partake in them.  This is available throughout the year.