Picture 740 Picture 741 Picture 743 Picture 746Ons Laerskool is baie bevoorreg om ‘n mediasentrum te hê wat gebruik word met baie goeie hulpmiddels en bronne.

Die sentrum bestaan uit ‘n visuele en oudio visuele afdeling.

Visuele-afdeling:

Junior afdeling:
Verhale in Afrikaans en Engels.  Vakliteratuur in Afrikaans en Engels.
Senior afdeling:
Verhale in Afrikaans en Engels.  Vakliteratuur in Afrikaans en Engels.
Prent versameling:
Hoofsaaklik vir onderwysers se gebruik in klaskamer.
Transparante:
Hoofsaaklik vir onderwysers se gebruik in klaskamer.
Skyfies:
Hoofsaaklik vir onderwysers se gebruik in klaskamer

Oudiovisuele-afdeling:

Video versameling:
Waardevolle hulpmiddel vir onderwysers in die klaskamer.

Klankkasette:
Hulpmiddel vir onderwysers in die klaskamer.

Apparaat:
Die onderwysers word voorsien van Truprojektors en CD spelers vir gebruik in klaskamer.

Incarta:
Daar is ook ‘n rekenaar met Incarta tot beskikking vir die leerlinge.

Referensie-afdeling:
Ons beskik oor ‘n baie groot Referensie afdeling in Afrikaans en Engels wat deur die onderwysers en ook baie deur die leerlinge gebruik word vir opdragte en take.

Onderwys Naslaan-afdeling:
Baie groot afdeling met die nuutste boeke vir onderwysers gemik op die nuwe sillabus.

Dienste:
Die mediasentrum is op ‘n rekenaarstelsel.


Die skool kies jaarliks 12 leerlinge uit die graad 7 klasse wat op die mediasentrum raad dien.  Hulle ontvang ook deeglike opleiding aan die begin van die jaar.  Hulle saam met die mediasentrum onderwysers is dan ook elke pouse en na skool tot beskikking vir die leerlinge en onderwysers.  Leerlinge neem gedurende pouse boeke uit en doen navorsing.

Ons is baie trots op ons mediasentrum en hy word werklik benut.