Welkom by Graad 3!

Akademie:

Ons het 1 Engelse en 4 Afrikaanse klasse in Graad 3.

In die grondslagfase word op drie leerprogramme gefokus: geletterdheid (Afrikaans en Engels), syfervaardigheid en lewensvaardighede.

Siswati is also being introduced as a Second Additional Language.

Evaluasie in die Grondslagfase vind plaas volgens ‘n 7 Punt skaal:

7 = 80 - 100%

6 = 70 - 79%

5 = 60 - 69%

4 = 50 – 59%

3 = 40 - 49%

2 = 30 - 39%

1 = 0 – 29%

Graad 3 leerders moet ‘n 4 (50-59%) of hoër in Huistaal en ‘n 3 (40-49%) of hoër in elke ander vakgebied behaal om gepromoveer te word na Gr. 4.  Evaluasie vind plaas deur verskeie Formele en Informele assesseringstake.

School hours:

Monday - Friday 7:25 - 13:30

Communication:

At the beginning of each term you will receive a letter with important notices and dates for the term.  This can also be downloaded from our Communication tab on the website.  Please visit our Laerskool Laeveld Facebook page. Here you can keep up to date with the latest events and add your positive feedback.  Laerskool Laeveld believe in an open-door policy and you are welcome to contact your class teacher or principle should you wish to discuss urgent matters.  

Huiswerk

Huiswerk word daagliks in die huiswerkboek afgeskryf.  Huiswerk word in ‘n 72 lyntjies boek gedoen. Dit bestaan uit inoefening van dit wat die dag in die klas gedoen is.

Every Friday we write a dictation test (Afrikaans & English) on the weeks learned words. English as oral and reading is not very difficult, but the pupils NEED your assistance with writing and spelling. Let your child transcribe 5 sentences out of his/hers reader EVERYDAY.

Reading helps your seed of knowledge grow.”

Skryfbehoeftes

U sal ’n lys kry van skryfbehoeftes wat vereis word. As jy onseker is, gesels met die onderwyser om seker te maak u koop die regte benodigdhede. Vul dit asseblief deur die loop van die jaar aan, want daar is goed wat breek of opraak.

Skooldrag

Sorg dat jou kind die regte skooldrag het en netjies lyk, met skoon en versorgde hare en naels. Dit sal hom nie net trots laat voel nie, maar ook help om beter by die groep in te pas.

Sport en buitemuurs

Die skool bied ’n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aanOp sport gebied kan leerders atletiek, netbal, rugby, krieket, hokkie en skaak beoefen.

Laerskool Laeveld bied ook koor en Eisteddfod aan.

Ouerbetrokkenheid

Daar sal van u verwag word om betrokke te raak by geldinsamelingsprojekte, sportdae en so meer.  Dit help u om ander ouers te leer ken en help u leerdertjie om vinniger ingeburger te voel as hy ook sien dat sy ouers betrokke is.

Oueraande

Doen moeite om jou kind se oueraande by te woon. Daar is gewoonlik in Januarie ’n verpligte inligtingsvergadering oor die jaar vorentoe.

Entrepreneursdag:

Die Gr. 3 leerlinge kry 1 keer per jaar die geleentheid om ‘n Entrepreneursdag te hou waartydens hulle enige items kan verkoop soos lekkers, koeldrank, juweliersware, plante ens. Hulle mag ook ‘n stalletjie hê waar daar veilige speletjies gespeel kan word. Geen lewende hawe mag verkoop word nie. Enige ware wat verkoop word mag nie duurder as R10-00 per item wees nie. Alle wins is die leerder s’n.

Belangrik:

  • Leerders moet sorg vir eie kleingeld en geldhouer.
  • Bring plakkate om te adverteer wat verkoop word asook die pryse van die items.
  • Leerders verkoop self hulle voorraad – ouers mag help. Leerders betaal R 10-00 vir ‘n stalletjie – opbrengs word by die kantoor inbetaal.
  • Elke stalletjie word voorsien van ‘n tafel en stoele.
  • Leerders mag ‘n stalletjie deel.
  • Elkeen moet sy eie plek opruim na die tyd.
  • Die doel van die Entrepreneursdag: Om bemarkings-, besigheidsvaardighede by die leerders te kweek en aan te moedig.