Welcome to Grade 2!

Grade 2 is a fun and exciting year, where we build on the concepts taught in Grade 1.  The pace and workload increases quite dramatically and we rely on parents to support their children with the homework.

We have 1 English and 4 Afrikaans Grade 2 classes.

Akademie:

In die grondslagfase word op drie leerprogramme gefokus: geletterdheid (Afrikaans en Engels), syfervaardigheid en lewensvaardighede.

Siswati is also being introduced as a Second Additional Language.

Evaluasie in die Grondslagfase vind plaas volgens ‘n 7 Punt skaal:

7 = 80 - 100%

6 = 70 - 79%

5 = 60 - 69%

4 = 50 – 59%

3 = 40 - 49%

2 = 30 - 39%

1 = 0 – 29%

Graad 2 leerders moet ‘n 4 (50-59%) of hoër in Huistaal en ‘n 3 (40-49%) of hoër in elke ander vakgebied behaal om gepromoveer te word na Gr. 3. Evaluasie vind plaas deur verskeie Formele en Informele assesseringstake.

Huiswerk

‘n Huiswerkblaadjie met die week se huiswerk word elke Maandag in elke maatjie se boek geplak.  Huiswerk word in ‘n 72 lyntjies boek gedoen. Dit bestaan uit inoefening van dit wat die dag in die klas gedoen is.

Reading helps your seed of knowledge grow.”

School hours:

Monday - Friday 7:25 - 13:00

Communication:

At the beginning of each term you will receive a letter with important notices and dates for the term.  This can also be downloaded from our Communication tab on the website.  Please visit our Laerskool Laeveld Facebook page. Here you can keep up to date with the latest events and add your positive feedback.  Laerskool Laeveld believe in an open-door policy and you are welcome to contact your class teacher or principle should you wish to discuss urgent matters.  

Skryfbehoeftes

U sal ’n lys kry van skryfbehoeftes wat vereis word. As jy onseker is, gesels met die onderwyser om seker te maak u koop die regte benodigdhede. Vul dit asseblief deur die loop van die jaar aan, want daar is goed wat breek of opraak.

Skooldrag

Sorg dat jou kind die regte skooldrag het en netjies lyk, met skoon en versorgde hare en naels. Dit sal hom nie net trots laat voel nie, maar ook help om beter by die groep in te pas.

Sport en buitemuurs

Die skool bied ’n verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite aanOp sport gebied kan leerders atletiek, netbal, rugby, krieket, hokkie en skaak beoefen.

Laerskool Laeveld bied ook koor en Eisteddfod.

Ouerbetrokkenheid

Daar sal van u verwag word om betrokke te raak by geldinsamelingsprojekte, sportdae en so meer.  Dit help u om ander ouers te leer ken en help u leerdertjie om vinniger ingeburger te voel as hy ook sien dat sy ouers betrokke is.

Oueraande

Doen moeite om jou kind se oueraande by te woon. Daar is gewoonlik in Januarie ’n verpligte inligtingsvergadering oor die jaar vorentoe.