Gr 1 - 3 Grondslagfase
Nasionale kodesisteem:

1 0 - 29 % Ontoereikende prestasie/ Not achieved
2 30 - 39% Minimum vereistes nie bereik nie/ Elementary achievement
3 40 - 49 % Voldoen aan minimum vereistes/ Moderate achievement
4 50 - 59 % Voldoende vereistes bereik/ Adequate achievement
5 60 - 69 % Vereistes bereik/ Substantial achievement
6 70 - 79 % Vereistes oorskry/ Meritorious achievement
7 80 - 100 % Uitmuntende prestasie/ Outstanding achievement
 
Slaag vereistes:
 
Volgens CAPS is daar bepaalde vereistes waaraan leerders moet voldoen
 
D.w.s vir :    

- Taalgeletterdheid minimum vereistes - "4"
- Wiskunde  minimum vereistes - "3"
- Tweede taal minimum vereistes - “3”
 
Herhaal graad:
Wanneer 'n leerder 'n "1, 2 of 3" behaal (Huistaal) in een  van die leeruitkomste en word beoordeel dat hy/sy ver benede die vereistes van die leerprogram is van die  graad presteer  en dus die graad moet herhaal.
Wanneer 'n leerder 'n "1 of 2" behaal (Wiskunde en Tweede taal) in een  van die leeruitkomste en word beoordeel dat hy/sy ver benede die vereistes van die leerprogram of leerarea is van die  graad presteer  en dus die graad moet herhaal.
 
Gr 1 As leerder in 1 van die 3 uitkomstes benede die vereistes prestreer, herhaal hy/sy die jaar
Gr 2 As leerder in 1 van die 3 uitkomstes benede die vereistes prestreer, herhaal hy/sy die jaar
Gr 3 As leerder in 1 van die 3 uitkomstes benede die vereistes prestreer, herhaal hy/sy die jaar