Sunday, February 01, 2015
   
Text Size

| Print |

Graad 1 Huiswerk 
 
Datum: 26 tot 30 Januarie 2015
Tema: Dit is ek
 
Maandag:
 
Soek 5 prentjies vir die -t- klank bv. tal, telefoon, tafel.
Wiskunde Reënboogboek bl 3.
 
Dinsdag:
 
Kleur die varkie in jou HWB in.
Klank: t Soek 5 t klankies, knip uit en plak in HWB.
Wiskunde Reënboogboek bl 6 & 7.
 
Woensdag:
 
Oefen om gediggie te sê: Blou Maandag (Onder aan die bladsy)
Kleur die muis in jou HWB in.
Wiskunde Reënboogboek bl 13.
 
Donderdag:
 
Oefen om die woorde te skryf: sit, is. (Skryf elkeen 5 keer)
Wiskunde Reënboogboek bl 15.
 
Algemeen:
 
Vir Vrydag se kuns asb:
1 x Groot papierbord
Iets vir die ogies en knope vir die Gemmerkoekman.
 
Gediggie: Blou Maandag
 
My mamma is laat
My pappie is kwaad
Ons hulp het nie opgedaag.
Die stoof is vuil,
Die babatjie huil
Hy het vreeslik pyn op sy maag.
 
Grade 1B Homework
Week: 26-30 January             Me and my emotions                 Integrity   
Monday 1. Reading: I am … (Look in Reading file; child points with finger and read)
2. Rainbow Language: p.10 + 11  (Parents please remember to mark and put
                                              initials in small box at the bottom right)
3. Rainbow Mathematics: p.10 + 11  (Parents please remember to mark and
                                                     put initials in small box)
4. Try to remember when is your birthday.
Tuesday 1. Reading: I am … 
2. Rainbow Language: p.12 + 13 
3. Rainbow Mathematics: p.12 + 13  
4. Write your name twice in your Homework book using the correct
  letter formation.
5. When is your birthday?
Wednesday 1. Reading: I can …
2. Rainbow Language: p.54-55  
3. Rainbow Mathematics: p.14 + 15    
4. Write your name twice in your Homework book using the correct
  letter formation.
5. When is your birthday?
Thursday 1. Reading: I can …
2. Rainbow Language: p.34 + 35
3. Rainbow Mathematics: p.16 + 17
4. When is your birthday?
Friday 1. Parents cover Drawing book with plastic and send back to school.
   
   
General: Remember a R5 or a R10 for tuck shop on Friday.
  Make sure your child has an extra set of colouring pencils, a scissor and glue at
    home to do homework.
  For Friday's art your child need's to bring: 1 x paper plate, stuff to make
    eyes and buttons for the Gingerbread Man.
  What's my name competition? - R5
 
Facebook

saspac1

Ouers Nuus Brief

Email: