Monday, November 24, 2014
   
Text Size

| Print |

Graad 1 Huiswerk 
 
Week: 17 tot 21 November 2014
 
BESIG MET HERSIENING / ASSESSERING.
 
TEMA:                                                                Waarde: Entoesiasme
 
Maandag:
 
Lees: Aanvullende lees.
Wiskunde: Doen die werksvel van Maandag.
Spelwoorde: boek, koel, hoed, soek, groen.
Skryf sinne met groen en boek.
 
Dinsdag:
 
Lees: "Oom Piet die verkeersman" (afgerol).
Wiskunde: Doen die werksvel van Dinsdag.  
Spelwoorde: hoef, woes, roep, doek, voel.
Skryf sinne met woes en voel.
 
Woensdag:
 
Lees: Aanvullende lees.
Wiskunde: Doen die werksvel van Woensdag.
Spelwoorde: groet, skroef, boef, moet, boer.  
Skryf sinne met groet en boer.
 
Donderdag:
 
Lees: "Boet en Faan koes om die hoek" (afgerol).  
Wiskunde: Doen die werksvel van Donderdag. 
Spelwoorde: Al die woorde van die week vir môre se toets. 
Skryf sinne met skroef en boef.
 
Algemene sake vir die week:
  
Onthou asb. dat die skool vir Gr. 1 Woensdag reeds 12:00 sluit a.g.v die INTERHUIS ATLETIEK.
Slegs die maats wat 'n brief ontvang het hardloop.
Dinsdag is die Pappa en Prinses aand.
Vrydag is die Boet Kamp vir mamma en seuns. 
                                          

   Grade 1B Homework

This week:                                                           Enthusiasm

Monday:  17 November

1.Language Rainbow book p 106 + 107 (Parents mark please)

2. Mathematics Rainbow book p 112 + 113 (Parents mark please)

3. Reading

4. Sight Vocabulary: 15

School closes at 12:00

Tuesday:  18 November

1. Language Rainbow book p 108 + 109 (Parents mark please)

2. Mathematics Rainbow book p 114 + 115 (Parents mark please)

3. Reading

4. Sight Vocabulary: 15

School closes at 12:00

Wednesday:  19 November

1. Language Rainbow book p 110 + 111 (Parents mark please)

2. Mathematics Rainbow book p 116 + 117 (Parents mark please)

3. Reading

4. Sight Vocabulary: 15  

School closes at 12:00  

Thursday:  20 November

1. Language Rainbow book p 112 + 113 (Parents mark please)

2. Mathematics Rainbow book p 118 + 119 (Parents mark please)

3. Reading

4. Sight Vocabulary: 15

School closes at 12:00

Friday:  21 November

 

General:

·         PLEASE MAKE SURE YOUR CHILD HAS STATIONARY AT SCHOOL.

We are writing Provincial Assessments this week.  Please ensure that your child has a grey writing pencil and colouring pencils in order for them to complete their tests.

If your child is absent from school this week due to illness; you need to provide a medical certificate.

·         Concert DVD @ R150.

We are watching a movie at school next week Monday.  The cost is R20. It includes a drink, something to eat and the entrance fee.

 

 

                                                                   
                                         
   
                                      
 
Facebook

saspac1

Ouers Nuus Brief

Email: