Welkom by Laerskool Laeveld

Laeveld se graad 7 leerders doen goeie besigheid met Entrepreneursdag.

Ons graad 7 leerders se jaarlikse Entrepreneursdag het Vrydag plaasgevind.  Stalletjies en produkte het getuig van kreatiwiteit en sakevernuf. Die leerders is ondersteun deur die res van die skool wat heerlik kon smul aan eetgoed, soetgoed, lekkergoed, ‘n foto-hoekie, spookhuis en vele meer. Foto's beskikbaar ook op FB en d6.

          DSC 0087                      7 E 

Laerskool Laeveld Communicator:

Kry die Laerskool Laeveld Communicator op jou selfoon en rekenaar.

Die Laerskool Laeveld Communicator is hoe die skool van nou af alles wat by die skool plaasvind en ook in u kind se lewe gebeur, gaan kommunikeer:

•           Die jongste nuus

•           Skoolkalender

•           Kontakte

•           Nuttige hulpbronne

•           Gallery

•           Huiswerk

•           Belangrike kennisgewings en meer...

Die Communicator verseker dat kommunikasie doeltreffend en effektief is. Geen briewe gaan per hand meer versprei word nie!

LET WEL: Ons rig 'n versoek aan ALLE ouers om hierdie sisteem af te laai.

Maandag 7 September:

U kind gaan 'n d6 Communicator brief vandag ontvang waarin aan u verduidelik word hoe om hierdie sisteem af te laai en u per afskeurstrokie moet bevestig dat u hierdie sisteem afgelaai het!!

'n Bekendstellings-epos word aan u as ouers gestuur wat u inlig omtrent die Communicator en waarom u dit moet aflaai!

Woensdag 9 September:

'n Opvolg-epos sal aan alle ouers gestuur word wat nog nie die Communicator op hulle rekenaars geïnstalleer het nie.

Vrydag 11 September:

Die eerste SMS word aan alle ouers gestuur wat nog nie die sisteem op hulle fone afgelaai het nie.

Maandag 14 September:

'n Herinnering-SMS word aan ouers gestuur wat u sal aanmoedig om die sisteem op u foon af te laai!

Woensdag 16 September:

'n Finale e-pos herinnering word aan gebruikers gestuur wat nogsteeds nie die Communicator gebruik nie.

Vrydag 18 September:

Dit is die finale SMS-herinnering wat aan die ouers gestuur word wat nog nie die Communicator geïnstalleer het nie.

Laeveld Communicator

Get the Laeveld Communicator on your phone and computer.

Laerskool Laeveld Communicator is how the school will communicate from now on regarding everything that takes place at the school and is happening in your child's life.

The latest news

School calendar

Contacts

Useful resources

Gallery

Homework

Important notices and more ...

The Communicator ensures  that communication is effective and efficient. No letters will be distributed by hand anymore!

PLEASE NOTE: We petitioned ALL parents to download this system.

Monday, September 7

Your child will receive a d6 Communicator letter today which explains to you how to download this system and you as parent confirm via return slip that you have downloaded this system !!

You as parents will receive an email to inform you about the Communicator and why you should download it!

Wednesday, September 9

A follow-up email will be sent to all parents who have not installed the Communicator on their computers.

Friday, September 11

The first SMS will be sent to all parents who have not download the system to their phones.

Monday, September 14

A reminder SMS is sent to parents that will encourage you to download the system on your phone!

Wednesday, September 16

A final reminder e-mail will be sent to users who is still not using the Communicator.

Friday, September 18

This is the final reminder SMS that is sent to the parents who have not installed the Communicator yet.

Laeveld leerder ingesluit in Puma Krieketspan.

Baie geluk aan Zeelon Korler wat in die 0/11 Mpumalanga Krieketspan ingesluit is. Laerskool Laeveld is trots op jou!

                                                                   DSC 0010

Ses Skaak-konings van Laeveld na SA's!!

Baie geluk aan die volgende maats wat verkies is om in Januarie 2016 aan die Suid-Afrikaanse Skaak-kampioenskappe te Kaapstad te gaan deelneem.

0/8 Michael van Heerden, 0/10 Joshua van Heerden en 0/14 Rentia Booysen, Pierre Janse van Rensburg, Hainroux Erasmus en Dian Schoeman.
0/10 Joshua van Heerden
0/14 Rentia Booysen, Pierre Jv Rensburg, Hainroux Erasmus en Dian Schoeman.

Laerskool Laeveld is so trots op jul!

                             DSC 0994 

En hier is ons Fotokompetisie wenners!!!

Baie geluk aan die volgende personeel / maats wat die wenners was van ons Prefekte se Fotokompetisie. Storm Cornish (1ste plek), Ruhein More (2de plek), Ina-méri Burger (3de plek), Nerené van Tonder (prefekte wenner), Juffrou Judy van Dijk (wenner van die onderwysers) en Me. Dora Marais (wenner van die kantoorpersoneel).

'n Hartlike dank aan City Bug, 4 Keeps Sake, Sonpark Quickshop en Eco Eden Bush Lodge vir hul skenkings ten bate van die pryse! Dit word opreg waardeer!!

                                         DSC 0989