Laerskool Laeveld Ouerondersteunershemde / Parent Supporters shirts 

Neem asb. kennis dat u 'n ondersteunershemp by die skool kan bestel. Daar is dames sowel as 'n manshemp beskikbaar. Kostes per hemp beloop R 260-00 vir alle groottes. Betalings geskied by Me. P. Herbst in die kantoor.

Bestellings kan geplaas word by Me. S. Holtzhausen. Daar is ook groottes beskikbaar indien u wil aanpas. / Please note that you can order a supporters shirt at the school. Shirts available in women as well as men's sizes. Cost per shirt R 260-00 for all sizes. Payments at Ms L. Steyn in the office and orders can be placed at Ms S. Holtzhausen. Different sizes available if you would like to fit.

         DSC 0046 1